Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro e- shop Štramberské dorty 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) prodejcem

  Gabriela Dobiášová 
  IČO: 87995654 
  DIČ: CZ8358285419 
  se sídlem Kozina 561, 74266 Štramberk 
  kontaktní údaje: 
  email: info@stramberskedorty.cz 
  telefon: 773781640 
  www.stramberskedorty.cz 
  (dále jen „prodávající“) 

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese stramberskedorty.cz (dále jen „internetový obchod“).
3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 

 

II. VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

 1. Zákazník vytvoří svou objednávku na www.stramberskedorty.cz 
 2. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů, způsob platby a datum doručení na jednu z provozoven. 
 3. V nákupním košíku kupující uvede své osobní údaje a potvrdí objednávku 
 4. Objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.  
 5. Odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího. 
 6.  Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. 
 7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. 

III. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY , ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

O zrušení objednávky ( odstoupení od smlouvy) je potřeba prodávajícího uvědomit neprodleně na emailové adrese info@stramberskedorty.cz, nebo na tel. Čísle 773781640.

Objednávku lze zrušit nejpozději 3 pracovní dny před termínem vyzvednutí. 

Nevyzvednuté objednávky: v případě nevyzvednutí objednávky v uvedeném termínu nemá zákazník nárok na vrácení finančních prostředků  

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY, CENA 

Cenu za zboží a náklady spojené s dodáním zboží (balné) může zákazník uhradit následujícími způsoby: 

 • bezhotovostně platební kartou 
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně 

Jedná-li se o zakázkovou výrobu je cena stanovena pouze orientační. Konečná cena se odvíjí od náročnosti a velikosti zakázky 

Pokud je pro výrobu požadována záloha, považuje se objednávka za potvrzenou dnem složení zálohové platby na účet dodavatele, nebo osobním předání proti potvrzení o přijetí zálohové platby. Výši zálohy určuje dodavatel. 

V případě, že bude rozdíl dvou a více měsíců mezi zadáním a realizací objednávky, má prodávající právo upravit cenu zboží. O tomto stavu je povinen kupujícího informovat. 

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH 

V. ZPŮSOB DODÁNÍ (vyzvednutí)

 Veškeré objednané si vyzvednete na některé z našich prodejen, kterou si vyberete při objednávce, pokud nezvolíte jinak, zboží bude připraveno k vyzvednutí nejdříve za 3 pracovní dny.  

K určení přesného data  vyzvednutí budete vyzváni před odesláním objednávky.

VI. REKLAMACE

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u prodávajícího dle podmínek reklamačního řádu přímo v naší výrobně, nebo na našich prodejnách maximálně v den následující po dni vydání zboží.  U reklamovaného zboží musí byt striktně dodrženy skladovací podmínky.

Při zjištění špatného způsobu skladovaní nebude možné zboží reklamovat.

Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v některé z našich prodejen, nebo přímo na adrese výrobny.

Skutečnost, že byl zákazník seznámen s reklamačním řádem, záručními a obchodními podmínkami stvrzuje  jednou z níže uvedených činností:

 • podpisem či jiným potvrzením dodacího listu/daňového dokladu
 • závaznou objednávkou zboží
 • fyzickým převzetím zboží.

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud není písemně uzavřena smlouva o jiných obchodních, záručních či reklamačních podmínkách.

Způsob vyřizování oprávněné reklamace

jedná-li se o vadu odstranitelnou, jsou uplatněné reklamace řešeny následujícími způsoby:

 • Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit nebo vyměnit výrobek. Okamžitá výměna je podmíněna aktuálním stavem výrobku na skladě, případně pracností jeho výroby
 • Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadný výrobek za výrobek bez vady 
 • Prodávající může vždy místo odstranění vady, či výměny věci vrátit zákazníkovi kupní cenu 
 • Nelze uplatnit reklamaci a právo na výměnu výrobku, ze kterého byla již jakákoliv část spotřebována, či jinak jakkoliv znehodnocena.
 • Reklamace se vyřizují výhradně v místě pro uplatňování reklamací, a to v provozovně  prodávajícího, či jeho prodejnách. Doprava zboží k reklamaci je záležitostí reklamujícího.
 • Reklamaci jakkoliv poškozeného nebo nekompletního zboží - včetně reklamace jakýchkoliv parametrů zjistitelných vnější prohlídkou zboží ( celkový vzhled produktu), musí zákazník uplatnit nejpozději při přebírání hotového výrobku. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných parametrů zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku, až do uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákonu a předpisu, upravujících oblast výroby a skladování potravin.
 • Není možné reklamovat zboží z důvodů, že zákazníkovi daný výrobek "nechutná"
 • O oprávněnosti reklamace rozhodne podle svého uvážení prodávající
 • volba způsobů vyřízení reklamace je výhradně věcí rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat.
 • Prodávající nepřebírá zodpovědnost za případné nedostatečnosti způsobené nevhodným složením výrobku vyrobeného či upraveného podle požadavku zákazníka, pokud bylo toto složení nebo úpravy zákazníkem požadováno. Skutečnost, že zboží bylo vyrobeno, či upraveno podle jeho požadavku, potvrzuje zákazník fyzickým převzetím objednaných výrobků.

OSTATNÍ 

Zakázková výroba 

Zboží vyrobené na zakázku nelze vrátit, reklamovat lze pouze výrobní vady, nikoli vady způsobené nesprávným skladovaní či dopravou.  

Zněny zdobení výrobků 

Prodejce si vyhrazuje právo provádět změny vzhledu výrobků oproti prezentované formě s ohledem na dostupnost surovin a kreativním možnostem, a to i bez předchozího oznámení kupujícímu. 

Obchodní podmínky vstupuji v platnost dne 1.1.2024 

Zpět do obchodu